Orgelbyggare
Tomas Svenske AB
Orgelbyggare Tomas Svenske AB är ett fåmansägt familjeföretag. Vår huvudsakliga inriktning inom orgelbyggeri är att genomföra restaureringar av äldre orglar.

* * *


I vårt äldre svenska orgelbestånd finns fortfarande många orglar bevarade som byggts i olika stilar under skiftande tidsepoker. Orglarna har tillverkats både av professionella orgelbyggare och av amatörer. Varje orgelbyggare har satt sin prägel på sitt orgelverk och det är viktigt att dessa orglar med sina speciella kännetecken bevaras.

Fröslunda kyrka, Uppland. Disposition
Foto: Tomas Svenske.
Orgelbyggare Tomas Svenske AB vill fånga helhetsbilden i varje restaureringsprojekt. Arkivforskning och eftersökning ger viktiga pusselbitar när det gäller att återskapa försvunna orgeldelar. Reparation av skadade delar sker med respekt för materialet. Skadat virke ersätts med nytt av samma ålder. Den hantverksmässiga tillverkningen sker på egen verkstad med metoder som de gamla orgelbyggarna en gång använde. Vid rekonstruktioner av metallpipor sker tillverkningen med handhyvlad plåt på egen pipverkstad.
Orgeln i Fröslunda kyrka. Längst bak står den rekonstruerade tershaltiga Scharffstämman. Den är tillverkad helt enligt gamla metoder, av handhyvlad plåt med andra bevarade Stråhlepipor som förebild. Disposition
Foto: Tomas Svenske.
Orgelbyggare Tomas Svenske AB utför naturligtvis också vanligen förekommande arbeten på våra nutida orglar, men huvudinriktningen är restaureringar av äldre orglar.
Fröslundaorgeln innan 1738 års ombyggnad
Orgeln i Teda kyrka, Uppland Disposition mm
Orgelbyggare
Tomas Svenske AB

Hagby Apalbacken 216
740 20  Vänge
018-39 70 13
070-329 57 25, 070-349 70 13
E-post: svenske@telia.com
Introduktion  |  Medlemmarna  |  Länkar