Ulf Oldæus Arkitekt SAR
Jag är utbildad arkitekt på KTH i Stockholm, examen 1976. 1962 tog jag lägre kantors och organistexamen i Uppsala. Började min arkitektbana som anställd hos kyrkoarkitekten Rolf Bergh 1970 och arbetade på Åkerman & Lunds orgelbyggeri 1973 - 74.  Efter detta ytterligare anställning hos arkitekten Tore Virke 1974 - 1984 med arbeten huvudsakligen med anknytning till Svenska kyrkan. 1978 startade jag i mindre skala egen verksamhet med utformning av orglar, vilket jag till och från arbetat med sen min första anställning.

* * *

Min verksamhet numera är till 90 % knuten till orglar, återstoden inredningsuppdrag i kyrkor som ofta initieras av ett orgelbygge. Mina uppdragsgivare har varit och är huvudsakligen Svenska kyrkan och Ryde & Berg Orgelbyggeri, Fredriksstad, Norge.  Jag har samarbetat med de flesta svenska orgelbyggare och några av de större danska. Till dags dato har jag ritat ca 115 orglar i Sverige och Norge varav 88 stycken är färdigbyggda.

* * *

Min verksamhet omfattar också kontrollantuppdrag och konsultuppdrag för inventeringar av orglar för restaurerings- ombyggnads- och underhållsprogram samt rekonstruktioner av orglar och orgelfasader. Jag är sedan 1987 ordförande i Föreningen Svenskt Orgelbyggeri.

Sande kirke. Skiss till ny orgel, Ryde & Berg Orgelbyggeri A/S
Åsane kyrka, Bergen
Ulf Oldæus
Arkitektkontor

Rörstrandsgatan 32
113 40  Stockholm
08-34 34 06
E-post: ulf.oldaeus@telia.com
Introduktion    |    Medlemmarna
Nästa orgelbyggare    |    Länkar