Orgelbyggare
Mads Kjersgaard
Tillverkning av kärnor till nya fasadpipor
Orgelbyggare Mads Kjersgaard är ett enmansföretag startat 1967 av Mads Kjersgaard (född 1944 i Köpenhamn) som ägnade sig åt orgelns teori, teknik och historia redan under skolåren.

* * *

Egen tillverkning av labial- och rörstämmor, vilket tyvärr innebär liten och långsam produktion men är en fördel i samband med restaureringsprojekt, som utgör ungefär hälften av utförda arbeten.  För tillverkning av större orgeldelar anlitas Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösand, i ett mångårigt samarbete, där Kjersgaard svarar för intonationen av Gustavssons orglar.

Sønderborg slotskapell, Danmark. Drottning Dorotheas kapell c:a 1570/1626, Rekonstruktion - nytt orgelverk 1996 Disposition
Exempel på nybyggda orglar:
Högalidskyrkan, Stockholm, kororgeln
(17 st./ 2 man.).
Frimurarsalen, Uppsala (17 / 2).
Sønderborg Slotskapel, Danmark (14 / 2, originaltrogen rekonstruktion av renässansorgel i historiskt orgelhus).

* * *


Exempel på restaureringar:
Skaraborgs Länsmuseum (f.n. på Göteborgs Musikhögskola), transportabelt orgelpositiv av Nicolaus Manderscheidt / Nürnberg c:a 1650 (7 / 1). Norsk Folkemuseum / Bygdöy-Oslo, orgel av Jonas Rosendal 1723 (8 / 1, där väsentligt äldre pipmaterial ingår).
Frederiksborg Slot / Danmark, Compenius-orgeln byggd c:a 1610 (27 / 2)

Kororgeln i Högalidskyrkan, Stocholm 
Disposition
Övrig verksamhet:
Intonation av c:a 120 orglar för Robert Gustavsson, 4 orglar för Orgelbau Graf AG, Sursee Luzern, Schweiz.

Orgelformgivning (gärna i sengotik och renässansstil när tillfälle gives, förutom enstaka nutida) av egna nybyggda orglar samt några av Gustavssons.

Publikationer: ett antal skrifter och tidskriftsartiklar i orgelhistoriska och orgelarkeologiska ämnen.

Spelbordet till den rekonstruerade renässansorgeln i Sønderborg Slotskapel. Övre manualen (Oberwerk) F-a" = 38 toner, nedre manualen (Positiv) C-kort oktav-a" + 3 subsemitoner = 44 toner.
Mads Kjersgaard
Orgelbyggare
Gunstavägen 27
Funbo, Gunsta
755 97  Uppsala
018-36 33 61

madskjersgaard@hotmail.com

Introduktion    |    Medlemmarna
Nästa orgelbyggare    |    Länkar