Vinjetten är hämtad ur
Atlas zur Theorie und Praxis des Orgelbaues av J. G. Töpfer
Föreningen Svenskt Orgelbyggeri bildades 1986.

Vid denna tid fanns det en påtaglig tendens att det konstnärliga skapandet i svenskt orgelbyggande höll på att träda tillbaka för en mer affärsmässig syn på detta konsthantverk. Själva upphandlingsförfarandet höll gradvis på att lägga en förlamande hand över det kreativa orgelbyggeriet. Neobarockorgeln hade också kommit in i ett skede av konstnärlig stagnation och alltmer fabriksmässig framställning. För FSO var det viktigt att nå förnyelse genom att söka sina rötter bakåt - före 1900 - och fördjupa sig i det som endast fanns ytliga kunskaper om under orgelrörelsens framgångsperiod.

Föreningens ändamål är:


att verka för ett orgelbyggande grundat på klassiska traditioner och utövat enligt hantverksmässiga principer;

att främja förståelsen för äldre svensk orgelkonst och aktivt verka för bevarandet av dess alster;

att hävda synen på orgeln som ett musikinstrument, där funktion och estetik i samverkan ger konstnärligt och kvalitativt helgjutna resultat;

att främja yrkesutbildning och yrkesskicklighet inom orgelbyggeriets olika grenar;

att bereda medlemmarna tillfälle till information och överläggningar i frågor av gemensamt intresse.

FSO, c/o Ulf Oldæus
Drakenbergsgatan 61,
117 41  Stockholm
Tel.  08-34 34 06
E-post: ulf.oldaeus@telia.com
Medlemmarna  |  Länkar
Du är besökare nr 33425sedan 041111