Robert Gustavsson
Orgelbyggeri AB
Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB grundades 1968. Året 1998 markerade firmans trettioårsjubileum och detta år restaurerades och rekonstruerades orgeln i Ängsö kyrka, byggd 1781 av Olof Schwan. Vidare levererades kororgeln i Fryksände kyrka i Torsby, samt orgeln till Terra Nova kyrkan i Visby, som blev firmans etthundratjugonde orgelbygge.
Terra Nova kyrkan , Visby
Disposition
Företaget har specialiserat sig på  att bygga mindre och medelstora orglar, och har förutom att bygga både i norra och södra Sverige även levererat ett tjugotal orglar till vårt grannland Norge.

Vi arbetar nära förebilder från barocken och klassiskt svenskt orgelbyggeri. Traditionella trämaterial som ren furu och ek kommer åter till heders och utformning och färgsättning anknyter ofta till historiska stilarter. Det innebär att även restaurering av äldre orglar ingår i vår verksamhet. När det gäller det klangliga, eftersträvas vidareutveckling av de mindre orglarnas dispositioner, så att de med ett relativt begränsat stämantal blir användbara både för ackompanjemang och solistframträdanden.
Fryksände kyrka, Torsby
Disposition
Robert Gustavsson
Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB
Volontärvägen 29
871 62  Härnösand
Tel/Fax 0611-740 52, bostad 168 91
Mobil 070-673 32 32
Introduktion    |    Medlemmarna
Nästa orgelbyggare    |    Länkar