Jan-Olof Grönlund - Catarina Grönlund
Grönlunds Orgelbyggeri AB

År 2004 invigdes den rekonstruerade orgeln i Tyska kyrkan, Stockholm. Orgeln byggdes ursprungligen 1608 av Paul Müller till just denna kyrka men flyttades ca 150 år senare till Norrbotten. Huvudverk och öververk byggdes upp i Övertorneå kyrka medan ryggpositivet placerades i grannförsamlingen Hedenäset. Eftersom stora delar av originalmaterialet finns kvar kunde ett intressant projekt starta där målet var att återuppbygga den ursprungliga orgeln. Under ett par år arbetade vi intensivt tillsammans med experter från universitet och erkända organister för att återuppbygga denna fantastiska orgel. Disposition

Företaget grundades 1903 av J. W. Grönlund i Kåge, utanför Skellefteå, och ägs nu av Jan-Olof Grönlund. Catarina Grönlund, Jan-Olofs dotter, arbetar som konstruktör och är även företagets VD.

Vi är 19 anställda med kompetens inom orgelbyggeriets alla områden. Snickare med lång erfarenhet av finsnickeri och träsnideri. Pipmakare med unik erfarenhet och skicklighet. Tre stycken utbildade och erfarna intonatörer.
Sibeliushallen, Lahti invigde i maj 2007 sin nya konserthusorgel med över 50 stämmor fördelade på 3 manualer och pedal. I arbetet har vi inspirerats av både det klassiskt nordiska och ett franskt ideal. Vi har i detta projket inte haft som målsättning att kopiera A Cavaille-Colls ideal men orgeln har ändå tydliga och starka influenser från den perioden. Disposition
Norrfjärden. Total rekonstruktion av 1600-tals orgeln som stod i Tyska kyrkan, Stockholm. Projektets förebild finns bevarat i Övertorneå och Hedenäsets kyrka Disposition
Mer information finner Ni på vår egen hemsida: Grönlunds Orgelbyggeri AB
Under vår verksamma tid har vi haft förmånen att tillverka och renovera orglar i varierande storlek och stil. Konsertinstrument, positiv, renoveringar och fullständig rekonstruktion av orgel från 1600-talet.

Bröderna Grönlund fick, i samband med tillverkningen av orgeln till Stockholms konserthus, Hans Majestät Konungens medalj. Den bortgångne Anders Grönlund utnämndes till hedersdoktor vid Luleå Tekniska Universitet.
Grönlunds Orgelbyggeri AB
Catarina Grönlund
Jan-Olof Grönlund

Hantverksvägen 22
954 33  GAMMELSTAD
+46 (0)920-25 41 65, 25 32 30
Fax +46 (0)920-25 12 53

gronlund@gronlunds-orgelbyggeri.se
www.gronlunds-orgelbyggeri.se

Introduktion   |  Medlemmarna
Nästa orgelbyggare    |    Länkar