Vissa vinjetter på denna hemsida är lånade ur "Atlas zur Theorie und Praxis des Orgelbaues" av J. G. Töpfer. Valet av Töpfer är ett konstnärligt och markerar ej något ställningstagande för Töpfer gentemot något annat verk.
Inledning  | Medlemmarna    |  Länkar